@using ClientDependency.Core.Mvc @inherits UmbracoTemplatePage @{ Layout = null; var root = Model.Content.Site(); var pages = root.Children.Where(x => x.IsVisible()); } Teaterkredsen - Teaterkredsen Mariagerfjord

Teaterkredsen

Efter flere navneskifter er Teaterkredsen Mariagerfjord direkte efterkommer efter Hobro Teaterkreds, der blev stiftet den 14. september 1966. Se vedtægterne

Læs mere om Teaterkredsen Mariagerfjords brug af cookies på hjemmesiden

KONTAKT: